Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 05-11,2018 (72 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 989

Tóm tắt:

“Muốn được tái sinh thêm một lần nữa để có thể thực hiện ước nguyện của cô ấy.” “Vậy ước nguyện của cô ấy là gì?”. "Giấc mơ chiến thắng”

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 72

05/11/2018

Chapter 71

05/11/2018

Chapter 70

04/11/2018

Chapter 69

04/11/2018

Chapter 68

14/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

04/08/2017

Chapter 23

11/08/2017

Chapter 24

06/09/2017

Chapter 25

09/09/2017

Chapter 26

22/09/2017

Chapter 27

02/10/2017

Chapter 28

10/10/2017

Chapter 29

29/10/2017

Chapter 30

12/11/2017

Chapter 31

21/11/2017

Chapter 32

27/11/2017

Chapter 33

04/12/2017

Chapter 34

17/12/2017

Chapter 35

27/12/2017

Chapter 36

08/01/2018

Chapter 37

15/01/2018

Chapter 38

22/01/2018

Chapter 39

28/01/2018

Chapter 40

30/01/2018
Top