True Love
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

True Love

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Smut, Comedy

Ngày tạo: 27-09,2015

Ngày cập nhật: 31-10,2017 (41 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,836

Tóm tắt:

Một câu chuyện tình ngang trái giữa hai anh em

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38.5

31/10/2017

Chapter 38

31/10/2017

Chapter 37

31/10/2017

Chapter 36

31/10/2017

Chapter 35

26/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 1.2

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 24.5

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

15/08/2017

Chapter 33

20/08/2017

Chapter 34

02/09/2017

Chapter 35

26/09/2017

Chapter 36

31/10/2017

Chapter 37

31/10/2017

Chapter 38

31/10/2017
Top