Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 16-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (139 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,295

Tóm tắt:

Tuyển tập những câu truyện ma, nên đọc buổi tối.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 138

27/11/2016

Chapter 137

27/11/2016

Chapter 136

27/11/2016

Chapter 135

27/11/2016

Chapter 134

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/12/2014

Chapter 2

14/12/2014

Chapter 3

15/12/2014

Chapter 4

16/12/2014

Chapter 5

18/12/2014

Chapter 6

19/12/2014

Chapter 7

20/12/2014

Chapter 8

21/12/2014

Chapter 9

22/12/2014

Chapter 10

23/12/2014

Chapter 11

25/12/2014

Chapter 12

25/12/2014

Chapter 13

26/12/2014

Chapter 14

27/12/2014

Chapter 15

30/12/2014

Chapter 16

30/12/2014

Chapter 17

30/12/2014

Chapter 20

30/12/2014

Chapter 18

31/12/2014

Chapter 19

01/01/2015

Chapter 21

03/01/2015

Chapter 22

04/01/2015

Chapter 23

06/01/2015

Chapter 24

08/01/2015

Chapter 25

08/01/2015

Chapter 26

09/01/2015

Chapter 27

10/01/2015

Chapter 28

11/01/2015

Chapter 29

12/01/2015

Chapter 30

14/01/2015

Chapter 31

14/01/2015

Chapter 32

15/01/2015

Chapter 33

17/01/2015

Chapter 34

18/01/2015

Chapter 35

19/01/2015

Chapter 36

20/01/2015

Chapter 37

21/01/2015

Chapter 38

22/01/2015

Chapter 39

23/01/2015

Chapter 40

24/01/2015
Top