Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Action

Ngày tạo: 16-11,2015

Ngày cập nhật: 18-09,2018 (383 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,965

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 381

18/09/2018

Chapter 380

13/09/2018

Chapter 379

11/09/2018

Chapter 378

11/09/2018

Chapter 377

09/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

05/06/2015

Chapter 1

05/06/2015

Chapter 2

05/06/2015

Chapter 3

05/06/2015

Chapter 4

05/06/2015

Chapter 5

05/06/2015

Chapter 6

05/06/2015

Chapter 7

05/06/2015

Chapter 8

05/06/2015

Chapter 9

05/06/2015

Chapter 10

05/06/2015

Chapter 10.5

05/06/2015

Chapter 11

05/06/2015

Chapter 12

05/06/2015

Chapter 13

05/06/2015

Chapter 14

05/06/2015

Chapter 15

05/06/2015

Chapter 16

05/06/2015

Chapter 17

05/06/2015

Chapter 18

05/06/2015

Chapter 19

05/06/2015

Chapter 20

05/06/2015

Chapter 21

05/06/2015

Chapter 22

05/06/2015

Chapter 23

05/06/2015

Chapter 24

05/06/2015

Chapter 25

05/06/2015

Chapter 26

05/06/2015

Chapter 27

05/06/2015

Chapter 28

05/06/2015

Chapter 29

05/06/2015

Chapter 30

05/06/2015

Chapter 31

05/06/2015

Chapter 32

05/06/2015

Chapter 33

05/06/2015

Chapter 34

05/06/2015

Chapter 35

05/06/2015

Chapter 36

05/06/2015

Chapter 37

05/06/2015

Chapter 38

05/06/2015
Top