Trường Học Dota
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trường Học Dota

Thể Loại Truyện : School Life, Comedy

Ngày tạo: 25-09,2015

Ngày cập nhật: 25-09,2015 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 522

Tóm tắt:

Cùng Magina đến với thời cắp sách đến trường của các Hero trong Dota 2 nào

Mọi thắc mắc góp ý xem xiếc các kiểu có thể vào page của nhóm: https://www.facebook.com/Dota2QuotesVN

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 142.3

25/09/2015

Chapter 137.8

24/09/2015

Chapter 132.4

23/09/2015

Chapter 126.9

22/09/2015

Chapter 121.4

21/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.5

28/08/2015

Chapter 7

29/08/2015

Chapter 12.5

30/08/2015

Chapter 18

31/08/2015

Chapter 23.5

01/09/2015

Chapter 29

02/09/2015

Chapter 34.5

03/09/2015

Chapter 40

05/09/2015

Chapter 45.5

06/09/2015

Chapter 51

07/09/2015

Chapter 56.5

08/09/2015

Chapter 62

09/09/2015

Chapter 67.5

10/09/2015

Chapter 73

11/09/2015

Chapter 78.5

12/09/2015

Chapter 84.4

13/09/2015

Chapter 93.9

15/09/2015

Chapter 99.4

16/09/2015

Chapter 104.9

17/09/2015

Chapter 110.4

18/09/2015

Chapter 115.9

19/09/2015

Chapter 121.4

21/09/2015

Chapter 126.9

22/09/2015

Chapter 132.4

23/09/2015

Chapter 137.8

24/09/2015

Chapter 142.3

25/09/2015
Top