Truyện kể của ông nội
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyện kể của ông nội

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (10 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 374

Tóm tắt:

TỔng hợp các câu truyện ma do ông nội (Unnamed) kể

Xem Thêm