Truyện Liên Minh Huyền Thoại
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyện Liên Minh Huyền Thoại

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 11-10,2014

Ngày cập nhật: 11-10,2014 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 707

Tóm tắt:

truyện về mấy tướng trong lm ấy mà

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

11/10/2014

Chapter 16

11/10/2014

Chapter 15

11/10/2014

Chapter 14

11/10/2014

Chapter 13

11/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/10/2014

Chapter 2

05/10/2014

Chapter 3

05/10/2014

Chapter 4

05/10/2014

Chapter 5

05/10/2014

Chapter 6

05/10/2014

Chapter 7

05/10/2014

Chapter 8

05/10/2014

Chapter 9

05/10/2014

Chapter 10

06/10/2014

Chapter 11

06/10/2014

Chapter 12

11/10/2014

Chapter 13

11/10/2014

Chapter 14

11/10/2014

Chapter 15

11/10/2014

Chapter 16

11/10/2014

Chapter 17

11/10/2014
Top