Truyện LMHT
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyện LMHT

Thể Loại Truyện : Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 16-01,2019 ( - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 5

Tóm tắt:

Test chức năng post truyện của Blogtruyen nên mươn 1 truyên bên lmht đưa vào =)Tập họp các truyện ngắn của lmht

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật