Truyen ngắn hài
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyen ngắn hài

Thể Loại Truyện : Fantasy

Ngày tạo: 06-07,2015

Ngày cập nhật: 06-07,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 111

Tóm tắt:

Lười tóm tắt

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

06/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/07/2015