Truyền Nhân Atula Phần III
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyền Nhân Atula Phần III

Thể Loại Truyện : Horror, Martial Arts, Mystery, Psychological, School Life, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 08-09,2018 (78 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 3,062

Tóm tắt:

Truyền nhân atula được biết đến ở VN gồm 2 phần : Phần 1 : Nói về Kokono Phần 2: Nói về các thành viên trong dòng họ mutsu. Phần 3 là phần tiếp theo của p1 ( sau khi Kokono sang Brasil )

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 78

08/09/2018

Chapter 77

08/09/2018

Chapter 76

08/09/2018

Chapter 75

08/09/2018

Chapter 74

20/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/07/2014

Chapter 2

29/07/2014

Chapter 3

29/07/2014

Chapter 4

29/07/2014

Chapter 5

29/07/2014

Chapter 6

29/07/2014

Chapter 7

29/07/2014

Chapter 8

29/07/2014

Chapter 9

29/07/2014

Chapter 10

29/07/2014

Chapter 11

29/07/2014

Chapter 12

29/07/2014

Chapter 13

29/07/2014

Chapter 14

29/07/2014

Chapter 15

29/07/2014

Chapter 16

29/07/2014

Chapter 17

29/07/2014

Chapter 18

29/07/2014

Chapter 19

29/07/2014

Chapter 20

29/07/2014

Chapter 21

07/04/2015

Chapter 22

09/04/2015

Chapter 23

09/04/2015

Chapter 24

10/04/2015

Chapter 25

11/04/2015

Chapter 26

15/04/2015

Chapter 27

17/04/2015

Chapter 28

17/04/2015

Chapter 29

25/04/2015

Chapter 30

26/04/2015

Chapter 31

27/04/2015

Chapter 32

28/04/2015

Chapter 33

13/05/2015

Chapter 34

13/05/2015

Chapter 35

03/11/2015

Chapter 36

05/11/2015

Chapter 37

08/11/2015

Chapter 38

18/11/2015

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016
Top