Truyền thuyết thiên cẩu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyền thuyết thiên cẩu

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, Action

Ngày tạo: 06-07,2014

Ngày cập nhật: 06-07,2014 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 744

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

06/07/2014

Chapter 14

30/06/2014

Chapter 13

21/06/2014

Chapter 12

14/06/2014

Chapter 11

06/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/03/2014

Chapter 2

07/03/2014

Chapter 3

15/03/2014

Chapter 4

23/03/2014

Chapter 5

04/04/2014

Chapter 6

15/04/2014

Chapter 7

03/05/2014

Chapter 8

03/05/2014

Chapter 9

12/05/2014

Chapter 10

24/05/2014

Chapter 11

06/06/2014

Chapter 12

14/06/2014

Chapter 13

21/06/2014

Chapter 14

30/06/2014

Chapter 15

06/07/2014
Top