Truyện tự sáng tác
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Truyện tự sáng tác

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Smut, Other, Comedy

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 495

Tóm tắt:

gồm những dou của Rivetra (levi x Petra) gôm góp từ các trang Pixiv, tumblr,...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017
Top