Tsubaki-Chou Lonely Planet
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tsubaki-Chou Lonely Planet

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 14-11,2015

Ngày cập nhật: 25-11,2018 (68 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,989

Tóm tắt:

Trên ngọn đồi ấy…
Ngôi nhà ấy sẽ là chốn dừng chân cho em…
Những đóa sơn trà kia, sẽ vì em mà đơm hoa khoe sắc….

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 68

25/11/2018

Chapter 67

25/11/2018

Chapter 66

25/11/2018

Chapter 65

25/11/2018

Chapter 64

25/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/05/2015

Chapter 2

24/07/2015

Chapter 3

16/09/2015

Chapter 4

11/10/2015

Chapter 5

14/11/2015

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

22/08/2017

Chapter 28

31/08/2017

Chapter 29

31/08/2017

Chapter 30

04/09/2017

Chapter 31

06/09/2017

Chapter 32

16/09/2017

Chapter 33

23/09/2017

Chapter 34

01/10/2017

Chapter 35

09/10/2017

Chapter 36

14/10/2017

Chapter 37

22/10/2017

Chapter 38

28/10/2017

Chapter 39

04/11/2017

Chapter 40

12/11/2017
Top