Tsubasa En La Liga
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tsubasa En La Liga

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Sports, Other

Ngày tạo: 02-08,2013

Ngày cập nhật: 02-08,2013 (40 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 968

Tóm tắt:

Phần tiếp theo của bộ truyện nổi tiếng Subasa, xem xong vui lòng cho comment

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

02/08/2013

Chapter 39

02/08/2013

Chapter 38

02/08/2013

Chapter 37

15/07/2013

Chapter 36

13/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/01/2013

Chapter 2

20/01/2013

Chapter 3

20/01/2013

Chapter 4

20/01/2013

Chapter 5

20/01/2013

Chapter 6

20/01/2013

Chapter 7

20/01/2013

Chapter 8

20/01/2013

Chapter 9

20/01/2013

Chapter 10

20/01/2013

Chapter 11

20/01/2013

Chapter 12

20/01/2013

Chapter 13

20/01/2013

Chapter 14

20/01/2013

Chapter 15

20/01/2013

Chapter 16

20/01/2013

Chapter 17

20/01/2013

Chapter 18

20/01/2013

Chapter 19

20/01/2013

Chapter 20

20/01/2013

Chapter 21

20/01/2013

Chapter 22

20/01/2013

Chapter 23

20/01/2013

Chapter 24

20/01/2013

Chapter 25

20/01/2013

Chapter 26

20/01/2013

Chapter 27

20/01/2013

Chapter 28

25/02/2013

Chapter 29

26/02/2013

Chapter 30

16/03/2013

Chapter 31

15/06/2013

Chapter 32

15/06/2013

Chapter 33

13/07/2013

Chapter 34

13/07/2013

Chapter 35

13/07/2013

Chapter 36

13/07/2013

Chapter 37

15/07/2013

Chapter 38

02/08/2013

Chapter 39

02/08/2013

Chapter 40

02/08/2013
Top