Tsubasa World Chronicle
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tsubasa World Chronicle

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 20-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 455

Tóm tắt:

Chắc không cần phải giới thiệu nhiều đâu nhỉ ~~ đây là phần tiếp theo của bộ tsubasa reservoir chronicle - Huyền thoại đôi cánh nổi tiếng một thời !!! Mời các bạn xem và cảm nhận :3 Face nhóm: https://www.facebook.com/GODtranslation  

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/08/2014

Chapter 2

21/09/2014

Chapter 3

21/10/2014

Chapter 5

Chapter 6

23/03/2015

Chapter 7

23/03/2015

Chapter 8

23/03/2015

Chapter 9

19/08/2015

Chapter 10

19/08/2015

Chapter 11

19/08/2015

Chapter 12

19/08/2015

Chapter 13

19/09/2015

Chapter 14

20/10/2015

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016
Top