Tu Chân Tứ Vạn Niên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Romance, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 10-11,2018 (155 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 601

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 156

10/11/2018

Chapter 155

09/11/2018

Chapter 154

08/11/2018

Chapter 153

30/10/2018

Chapter 151

27/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

01/02/2018

Chapter 9

01/02/2018

Chapter 10

01/02/2018

Chapter 11

02/02/2018

Chapter 12

02/02/2018

Chapter 13

03/02/2018

Chapter 14

03/02/2018

Chapter 15

05/02/2018

Chapter 16

05/02/2018

Chapter 17

05/02/2018

Chapter 18

05/02/2018

Chapter 19

06/02/2018

Chapter 20

07/02/2018

Chapter 21

08/02/2018

Chapter 22

11/02/2018

Chapter 23

11/02/2018

Chapter 24

12/02/2018

Chapter 25

15/02/2018

Chapter 26

15/02/2018

Chapter 27

15/02/2018

Chapter 28

21/02/2018

Chapter 29

21/02/2018

Chapter 30

21/02/2018

Chapter 31

21/02/2018

Chapter 32

21/02/2018

Chapter 33

21/02/2018

Chapter 34

22/02/2018

Chapter 35

25/02/2018

Chapter 36

26/02/2018

Chapter 37

27/02/2018

Chapter 38

28/02/2018

Chapter 39

02/03/2018

Chapter 40

02/03/2018
Top