Tứ đại danh bổ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tứ đại danh bổ

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 29-06,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (250 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 4,743

Tóm tắt:

Tứ đại danh bổ gồm: Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Đều là đệ tử của Gia Cát Tiên Sinh. Tham gia truy bắt tội phạm, bảo đảm trị an cho dân lành.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 198

27/11/2016

Chapter 197

27/11/2016

Chapter 196

27/11/2016

Chapter 194

27/11/2016

Chapter 193

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/01/2014

Chapter 2

27/01/2014

Chapter 3

27/01/2014

Chapter 4

27/01/2014

Chapter 5

27/01/2014

Chapter 6

27/01/2014

Chapter 7

27/01/2014

Chapter 8

27/01/2014

Chapter 9

27/01/2014

Chapter 10

27/01/2014

Chapter 11

27/01/2014

Chapter 12

27/01/2014

Chapter 13

27/01/2014

Chapter 14

27/01/2014

Chapter 15

27/01/2014

Chapter 16

27/01/2014

Chapter 17

27/01/2014

Chapter 18

27/01/2014

Chapter 19

27/01/2014

Chapter 20

27/01/2014

Chapter 21

27/01/2014

Chapter 22

27/01/2014

Chapter 23

27/01/2014

Chapter 24

27/01/2014

Chapter 25

27/01/2014

Chapter 26

27/01/2014

Chapter 27

27/01/2014

Chapter 28

27/01/2014

Chapter 29

27/01/2014

Chapter 30

27/01/2014

Chapter 31

27/01/2014

Chapter 32

27/01/2014

Chapter 33

27/01/2014

Chapter 34

27/01/2014

Chapter 35

27/01/2014

Chapter 36

27/01/2014

Chapter 37

27/01/2014

Chapter 38

27/01/2014

Chapter 39

27/01/2014

Chapter 40

27/01/2014
Top