Tử Vong Hồi 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tử Vong Hồi 2

Thể Loại Truyện : Manhua, Supernatural

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (46 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,147

Tóm tắt:

Tiếp theo của Tử Vong Hồi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

08/01/2017

Chapter 46

08/01/2017

Chapter 45

08/01/2017

Chapter 44

08/01/2017

Chapter 43

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/08/2015

Chapter 2

20/08/2015

Chapter 3

20/08/2015

Chapter 4

21/08/2015

Chapter 5

22/08/2015

Chapter 6

25/08/2015

Chapter 7

31/08/2015

Chapter 8

07/09/2015

Chapter 9

09/09/2015

Chapter 10

13/09/2015

Chapter 11

15/09/2015

Chapter 12

17/09/2015

Chapter 13

22/09/2015

Chapter 14

26/09/2015

Chapter 15

29/09/2015

Chapter 16

02/10/2015

Chapter 17

06/10/2015

Chapter 18

15/10/2015

Chapter 19

19/10/2015

Chapter 20

13/11/2015

Chapter 21

13/11/2015

Chapter 22

17/11/2015

Chapter 23

17/11/2015

Chapter 24

17/11/2015

Chapter 25

17/11/2015

Chapter 26

19/11/2015

Chapter 27

19/11/2015

Chapter 28

19/11/2015

Chapter 29

20/11/2015

Chapter 30

08/01/2017

Chapter 31

08/01/2017

Chapter 32

08/01/2017

Chapter 33

08/01/2017

Chapter 35

08/01/2017

Chapter 36

08/01/2017

Chapter 37

08/01/2017

Chapter 38

08/01/2017

Chapter 39

08/01/2017

Chapter 40

08/01/2017

Chapter 41

08/01/2017
Top