Tuân mệnh ! Nữ vương bệ hạ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuân mệnh ! Nữ vương bệ hạ

Thể Loại Truyện : Live action, Manhua, Romance, School Life, Action, Comedy

Ngày tạo: 19-08,2015

Ngày cập nhật: 14-11,2018 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,316

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 30

14/11/2018

Chapter 29

14/11/2018

Chapter 27

03/10/2018

Chapter 26

27/02/2018

Chapter 25

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

Chapter 1.2

Chapter 2

03/04/2015

Chapter 3

12/06/2015

Chapter 4

10/07/2015

Chapter 5

19/08/2015

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8.1

07/01/2017

Chapter 8.2

07/01/2017

Chapter 9.1

07/01/2017

Chapter 9.2

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11.1

07/01/2017

Chapter 11.2

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

27/02/2018

Chapter 27

03/10/2018

Chapter 29

14/11/2018

Chapter 30

14/11/2018
Top