Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ

Thể Loại Truyện : Live action, Manhua, Romance, School Life, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,003

Tóm tắt:

"Quang minh thiên vương" và "Hắc ám thiên vương" phách lối, cuồng vọng, chẳng coi ai ra gì, đụng phải thiếu nữ thần bí tính tình nóng nảy, bạo lực, vận mệnh của bọn họ sẽ được viết tiếp thế nào đây...? :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8.1

26/11/2016

Chapter 8.2

26/11/2016

Chapter 9.1

26/11/2016

Chapter 9.2

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11.1

26/11/2016

Chapter 11.2

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016
Top