Tưởng Nhập Phi Phi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tưởng Nhập Phi Phi

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Drama, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 01-08,2018 (70 - chap) - Full Bộ

Rate: 6

Số lần đọc: 1,312

Tóm tắt:

Thân là lính đánh thuê như tôi trong lúc làm một dự án đã bất cẩn, cư nhiên xuyên không, nhưng hình như xảy ra chút vấn đề, cư nhiên trở thành vương gia?! Cái quỷ gì vậy! Còn cái gì mà, bất kể ở trong cung hay ngoài cung, ta đều đợi ngươi…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 67.2

01/08/2018

Chapter 67.1

31/07/2018

Chapter 66

03/07/2018

Chapter 65

23/06/2018

Chapter 64

23/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/07/2017

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 16.5

01/08/2017

Chapter 17

02/08/2017

Chapter 18

03/08/2017

Chapter 19

04/08/2017

Chapter 20

05/08/2017

Chapter 21

06/08/2017

Chapter 22

08/08/2017

Chapter 23

09/08/2017

Chapter 24

10/08/2017

Chapter 25

11/08/2017

Chapter 26

12/08/2017

Chapter 27

15/08/2017

Chapter 28

21/08/2017

Chapter 29

22/08/2017

Chapter 30

26/08/2017

Chapter 31

02/09/2017

Chapter 32

22/09/2017

Chapter 33

24/09/2017

Chapter 34

25/09/2017

Chapter 35

01/10/2017

Chapter 36

06/10/2017

Chapter 37

15/10/2017

Chapter 38

25/10/2017
Top