Tuyền Ky Lục
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuyền Ky Lục

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhua, Mystery, Supernatural

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 210

Tóm tắt:

Tuyền Cơ sở hữu một quyển sách tên “Tuyền Ky Lục”, thông qua nó hiểu rõ những chuyện kì bí trên thế gian. Nhưng cái giá phải trả cho việc nhìn thấy thiên cơ mật pháp đó là mỗi ngày làm một việc thiện, cho nên toàn cơ lâu ra đời. Mỗi ngày chỉ nhận một lời ủy thác, giúp đỡ những người bị những sự việc dị thường quấy rối.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017
Top