Tuyển tập Yuri Oneshot
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuyển tập Yuri Oneshot

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 28-06,2015

Ngày cập nhật: 03-03,2018 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 575

Tóm tắt:

À thì đây là cái Topic của mình tổng hợp tất cả các Oneshot Yuri mà mình đã làm,thể loại Yuri hầu như đều là truyện Oneshot,cứ làm được một Oneshot thì cứ phải tạo một Truyện mới tốn thời gian lắm,nên mình làm cái này là tổng hợp tất cả vào cùng một chỗ luôn cho tiện cho việc đọc cũng như việc tìm kiếm... ! Vì là tổng hợp nên sẽ có các Oneshot trong này sẽ có rất nhiều thể loại khác nhau,nhưng thể loại chung là Yuri và Shoujo AJ nhé !

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 99

03/03/2018

Chapter 98

22/02/2018

Chapter 97

21/02/2018

Chapter 96

21/02/2018

Chapter 95

21/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

One shot

28/06/2015

Chapter 65

21/02/2018

Chapter 66

21/02/2018

Chapter 67

21/02/2018

Chapter 68

21/02/2018

Chapter 69

21/02/2018

Chapter 70

21/02/2018

Chapter 71

21/02/2018

Chapter 72

21/02/2018

Chapter 73

21/02/2018

Chapter 74

21/02/2018

Chapter 75

21/02/2018

Chapter 76

21/02/2018

Chapter 77

21/02/2018

Chapter 78

21/02/2018

Chapter 79

21/02/2018

Chapter 80

21/02/2018

Chapter 81

21/02/2018

Chapter 82

21/02/2018

Chapter 83

21/02/2018

Chapter 84

21/02/2018

Chapter 85

21/02/2018

Chapter 86

21/02/2018

Chapter 87

21/02/2018

Chapter 88

21/02/2018

Chapter 89

21/02/2018

Chapter 90

21/02/2018

Chapter 91

21/02/2018

Chapter 92

21/02/2018

Chapter 93

21/02/2018

Chapter 94

21/02/2018

Chapter 95

21/02/2018

Chapter 96

21/02/2018

Chapter 97

21/02/2018

Chapter 98

22/02/2018

Chapter 99

03/03/2018
Top