Tuyệt Thế Chiến Hồn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Thể Loại Truyện : Manhua, Mystery, Action, Adventure

Ngày tạo: 31-10,2018

Ngày cập nhật: 14-11,2018 (52 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 14

Tóm tắt:

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? Là thiên tài hay phế vật? Cùng đón xem nhé!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 55

13/11/2018

Chapter 56

13/11/2018

Chapter 54

13/11/2018

Chapter 53

13/11/2018

Chapter 52

13/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

31/10/2018

Chapter 2

31/10/2018

Chapter 3

04/11/2018

Chapter 6

04/11/2018

Chapter 5

04/11/2018

Chapter 4

04/11/2018

Chapter 7

04/11/2018

Chapter 8

04/11/2018

Chapter 9

04/11/2018

Chapter 10

06/11/2018

Chapter 12

06/11/2018

Chapter 11

06/11/2018

Chapter 13

06/11/2018

Chapter 16

06/11/2018

Chapter 14

06/11/2018

Chapter 15

06/11/2018

Chapter 19

06/11/2018

Chapter 20

06/11/2018

Chapter 21

06/11/2018

Chapter 22

06/11/2018

Chapter 24

06/11/2018

Chapter 25

06/11/2018

Chapter 23

06/11/2018

Chapter 27

08/11/2018

Chapter 30

08/11/2018

Chapter 28

08/11/2018

Chapter 31

08/11/2018

Chapter 32

08/11/2018

Chapter 33

08/11/2018

Chapter 34

08/11/2018

Chapter 35

09/11/2018

Chapter 36

09/11/2018

Chapter 37

09/11/2018

Chapter 38

10/11/2018

Chapter 39

10/11/2018

Chapter 40

10/11/2018

Chapter 41

10/11/2018

Chapter 42

10/11/2018

Chapter 43

12/11/2018

Chapter 44

12/11/2018
Top