Tuyệt Thế Vô Song 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuyệt Thế Vô Song 2

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Martial Arts

Ngày tạo: 13-04,2015

Ngày cập nhật: 13-04,2015 (128 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,770

Tóm tắt:

Phần 2 của bộ truyện TTVS nổi tiếng, phần 1 click xem ở đây

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 128

13/04/2015

Chapter 127

12/04/2015

Chapter 126

11/04/2015

Chapter 125

11/04/2015

Chapter 124

10/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/08/2014

Chapter 2

24/08/2014

Chapter 3

24/08/2014

Chapter 4

24/08/2014

Chapter 5

24/08/2014

Chapter 6

24/08/2014

Chapter 7

24/08/2014

Chapter 8

24/08/2014

Chapter 9

24/08/2014

Chapter 10

24/08/2014

Chapter 11

24/08/2014

Chapter 12

24/08/2014

Chapter 13

24/08/2014

Chapter 14

24/08/2014

Chapter 15

24/08/2014

Chapter 16

24/08/2014

Chapter 17

24/08/2014

Chapter 18

24/08/2014

Chapter 19

24/08/2014

Chapter 20

24/08/2014

Chapter 21

11/11/2014

Chapter 22

13/11/2014

Chapter 23

16/11/2014

Chapter 24

16/11/2014

Chapter 25

17/11/2014

Chapter 26

19/11/2014

Chapter 27

20/11/2014

Chapter 28

20/11/2014

Chapter 29

22/11/2014

Chapter 30

23/11/2014

Chapter 31

25/11/2014

Chapter 32

26/11/2014

Chapter 33

27/11/2014

Chapter 34

28/11/2014

Chapter 35

29/11/2014

Chapter 36

01/12/2014

Chapter 37

01/12/2014

Chapter 38

02/12/2014

Chapter 39

05/12/2014

Chapter 40

05/12/2014
Top