Tuyệt Thế Vô Song
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Tuyệt Thế Vô Song

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 09-08,2014

Ngày cập nhật: 09-08,2014 (196 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,810

Tóm tắt:

Cuối thời Nam Tống, Mông cổ xâm lược, dân chúng loạn lạc. Ma Giới Kim Điển tái xuất giang hồ. Phong ba nổi lên, Loạn thế xuất anh hùng.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 196 End

09/08/2014

Chapter 195

08/08/2014

Chapter 194

03/08/2014

Chapter 193

01/08/2014

Chapter 192

15/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

22/10/2012

Chapter 4

02/11/2012

Chapter 5

02/11/2012

Chapter 6

02/11/2012

Chapter 7

02/11/2012

Chapter 8

02/11/2012

Chapter 9

02/11/2012

Chapter 10

02/11/2012

Chapter 11

02/11/2012

Chapter 12

02/11/2012

Chapter 13

02/11/2012

Chapter 14

02/11/2012

Chapter 15

02/11/2012

Chapter 16

02/11/2012

Chapter 17

02/11/2012

Chapter 18

03/11/2012

Chapter 19

04/11/2012

Chapter 20

04/11/2012

Chapter 21

05/11/2012

Chapter 22

06/11/2012

Chapter 23

06/11/2012

Chapter 24

07/11/2012

Chapter 25

07/11/2012

Chapter 26

08/11/2012

Chapter 27

08/11/2012

Chapter 28

09/11/2012

Chapter 29

09/11/2012

Chapter 30

10/11/2012

Chapter 31

10/11/2012

Chapter 32

11/11/2012

Chapter 33

11/11/2012

Chapter 34

12/11/2012

Chapter 35

12/11/2012

Chapter 36

13/11/2012

Chapter 37

13/11/2012

Chapter 38

14/11/2012

Chapter 39

14/11/2012

Chapter 40

16/11/2012
Top