Ugetsu Monogatari
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ugetsu Monogatari

Thể Loại Truyện : Historical, Horror, Josei, Supernatural, Tragedy

Ngày tạo: 09-02,2013

Ngày cập nhật: 09-02,2013 (3 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 222

Tóm tắt:

 Thứ mê lực vượt qua thời đọi được mọi người gọi là "Quỷ"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

09/02/2013

Chapter 2

02/01/2013

Chapter 1

07/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/12/2012

Chapter 2

02/01/2013

Chapter 3

09/02/2013
Top