Ultimate Comics Avengers Vs New Ultimates
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ultimate Comics Avengers Vs New Ultimates

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 08-08,2013

Ngày cập nhật: 08-08,2013 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 346

Tóm tắt:

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai nhóm này đối đầu với nhau?Đội New Ultimates là lực luợng đặc nhiệm gồm những người có siêu năng lực dưới sự bảo hộ của chính phủ được giao nhiệm vụ bảo vệ United States. Được lãnh đạo bởi đại tá Carol Danvers, đội chính thức tại thời điểm này gồm: Captain America, Thor, Iron Man và Hawkeye.Avengers là một tổ chức ngầm được Nick Fury chủ động lập nên với những công nghệ được cung cấp bởi Gregory Stark.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

08/08/2013

Chapter 6

08/08/2013

Chapter 5

08/08/2013

Chapter 3

08/08/2013

Chapter 1

08/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/08/2013

Chapter 3

08/08/2013

Chapter 5

08/08/2013

Chapter 6

08/08/2013

Chapter 4

08/08/2013
Top