Ultraman
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ultraman

Thể Loại Truyện : Mystery, Seinen, Action

Ngày tạo: 19-11,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 980

Tóm tắt:

1 Bộ khá hay chiến đấu với Alien tương tự như Gantz

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 27

19/11/2014

Chapter 26

10/11/2014

Chapter 25

29/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/04/2013

Chapter 2

19/04/2013

Chapter 3

20/04/2013

Chapter 4

21/04/2013

Chapter 5

22/04/2013

Chapter 6

23/04/2013

Chapter 7

23/04/2013

Chapter 8

24/04/2013

Chapter 9

26/04/2013

Chapter 10

27/04/2013

Chapter 11

05/05/2013

Chapter 12

05/05/2013

Chapter 13

05/05/2013

Chapter 14

08/05/2013

Chapter 15

15/05/2013

Chapter 16

31/05/2013

Chapter 17

31/05/2013

Chapter 18

05/08/2013

Chapter 19

26/08/2013

Chapter 20

14/04/2014

Chapter 21

17/05/2014

Chapter 22

01/08/2014

Chapter 23

29/09/2014

Chapter 24

16/10/2014

Chapter 25

29/10/2014

Chapter 26

10/11/2014

Chapter 27

19/11/2014

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016
Top