Umineko no Naku Koro ni Chiru Ep 5: End of the Golden Witch
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Umineko no Naku Koro ni Chiru Ep 5: End of the Golden Witch

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Horror, Mystery, Psychological, Other, Comedy

Ngày tạo: 17-10,2015

Ngày cập nhật: 20-08,2018 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,017

Tóm tắt:

Phần tiếp theo của umineko no naku koro ni : Bây giờ Beatrice hoàn tất mất ý thức và tình trạng như một con búp bê không cảm xúc và hành động,Battler phải chiến đấu với Lamdbadelta, Bernkastel và mảnh của Bernkastel là Erika để cứu Beatrice.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

20/08/2018

Chapter 20

20/08/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/06/2015

Chapter 2

15/07/2015

Chapter 3

30/07/2015

Chapter 4

06/09/2015

Chapter 5

17/10/2015

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

20/08/2017

Chapter 22

20/08/2018
Top