Umineko no Naku Koro ni Episode 3: Banquet of the Golden Witch
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Umineko no Naku Koro ni Episode 3: Banquet of the Golden Witch

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Horror, Mystery, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (22 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 663

Tóm tắt:

Sơ lượt:

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

14/10/2015

Chapter 11

14/10/2015

Chapter 12

17/11/2015

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

28/07/2017
Top