Unbalance school life
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Unbalance school life

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Romance, School Life, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (15 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 396

Tóm tắt:

Cả trường bị gender bender hết nên main vào gánh... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017
Top