Unbirthday - Pandora Hearts online magazine
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Unbirthday - Pandora Hearts online magazine

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 03-01,2013

Ngày cập nhật: 03-01,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 108

Tóm tắt:

Unbirthday - Tạp chí online dành riêng cho bộ truyện Pandora Hearts. Link Download Drama CD trong kỳ 01: http://www.mediafire.com/?habdjuvwnp8d5x4

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

03/01/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/01/2013
Top