Uncanny X-Men
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Uncanny X-Men

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 09-06,2014

Ngày cập nhật: 09-06,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 344

Tóm tắt:

truyện riêng về cyclops và nhóm x-men của mình đi làm cách mạng truyện phát hành song song với all new x-men bắt đầu từ all new x-men chap 7

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

09/06/2014

Chapter 4

19/05/2014

Chapter 3

05/05/2014

Chapter 2

25/04/2014

Chapter 1

25/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/04/2014

Chapter 2

25/04/2014

Chapter 3

05/05/2014

Chapter 4

19/05/2014

Chapter 5

09/06/2014
Top