Under One Roof
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Under One Roof

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 03-10,2014

Ngày cập nhật: 03-10,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 499

Tóm tắt:

Hai cô gái cùng sống dưới 1 ngôi nhà, giữa 1 người đồng tính và 1 người bình thường sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

03/10/2014

Chapter 10

07/06/2014

Chapter 9

29/01/2014

Chapter 8

24/09/2013

Chapter 7

24/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/05/2013

Chapter 2

22/05/2013

Chapter 3

22/05/2013

Chapter 4

22/05/2013

Chapter 5

22/05/2013

Chapter 6

24/09/2013

Chapter 7

24/09/2013

Chapter 8

24/09/2013

Chapter 9

29/01/2014

Chapter 10

07/06/2014

Chapter 11

03/10/2014
Top