Undertale Fanbook-Nandakanda Yappa Love desho
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Undertale Fanbook-Nandakanda Yappa Love desho

Thể Loại Truyện : One Shot

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 94

Tóm tắt:

One shot Undertale đây! Truyện trong sáng từ một nguồn h*****.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

One shot

28/07/2017
Top