Underworld love story
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Underworld love story

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 328

Tóm tắt:

Một vị thần sống kiếp FA mấy trăm năm và nghĩ ra việc cua gái bằng cách... bắt cóc :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8.1

26/11/2016

Chapter 7.2

26/11/2016

Chapter 7.1

26/11/2016

Chapter 6.2

26/11/2016

Chapter 6.1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3.1

26/11/2016

Chapter 3.2

26/11/2016

Chapter 4.1

26/11/2016

Chapter 4.2

26/11/2016

Chapter 5.1

26/11/2016

Chapter 5.2

26/11/2016

Chapter 6.1

26/11/2016

Chapter 6.2

26/11/2016

Chapter 7.1

26/11/2016

Chapter 7.2

26/11/2016

Chapter 8.1

26/11/2016
Top