Unknown
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Unknown

Thể Loại Truyện : One Shot, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 30-05,2015

Ngày cập nhật: 30-05,2015 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 372

Tóm tắt:

xem rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

30/05/2015

Chapter 4

30/05/2015

Chapter 3

30/11/2014

Chapter 2

13/09/2014

Chapter 0

17/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

26/07/2013

Chapter 1

17/08/2014

Chapter 0

17/08/2014

Chapter 2

13/09/2014

Chapter 3

30/11/2014

Chapter 4

30/05/2015

Chapter 5

30/05/2015
Top