Upotte!! nano
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Upotte!! nano

Thể Loại Truyện : School Life, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 18-09,2014

Ngày cập nhật: 18-09,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 304

Tóm tắt:

Phiên bản 4-Koma của Upotte!! Số lượng loli tăng đột biến

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

18/09/2014

Chapter 2

18/09/2014

Chapter 1

15/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/09/2014

Chapter 2

18/09/2014

Chapter 3

18/09/2014
Top