Useful Good-for-nothing
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Useful Good-for-nothing

Thể Loại Truyện : Harem, Manhwa, Other, Comedy

Ngày tạo: 12-09,2015

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (73 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,985

Tóm tắt:

Vì mắc một sai lầm trầm trọng trong công việc và để chuộc lỗi, thím ấy đã phải giả gái và vào học ở trường đại học dành cho nữ sinh...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 73

07/01/2017

Chapter 72

07/01/2017

Chapter 71

07/01/2017

Chapter 70

07/01/2017

Chapter 69

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/06/2014

Chapter 2

12/06/2014

Chapter 3

17/06/2014

Chapter 4

17/06/2014

Chapter 5

29/06/2014

Chapter 6

01/07/2014

Chapter 7

21/03/2015

Chapter 8

22/03/2015

Chapter 9

25/03/2015

Chapter 10

26/03/2015

Chapter 11

01/04/2015

Chapter 12

14/04/2015

Chapter 13

17/04/2015

Chapter 14

17/04/2015

Chapter 15

21/04/2015

Chapter 16

10/05/2015

Chapter 17

10/05/2015

Chapter 18

10/05/2015

Chapter 19

10/05/2015

Chapter 20

24/05/2015

Chapter 21

24/05/2015

Chapter 22

24/05/2015

Chapter 23

02/06/2015

Chapter 24

07/06/2015

Chapter 25

07/06/2015

Chapter 26

07/06/2015

Chapter 27

12/06/2015

Chapter 28

12/06/2015

Chapter 29

12/06/2015

Chapter 30

12/06/2015

Chapter 31

16/06/2015

Chapter 32

22/06/2015

Chapter 33

22/06/2015

Chapter 34

22/07/2015

Chapter 35

12/09/2015

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016
Top