Usemono Yado
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Usemono Yado

Thể Loại Truyện : Drama, Josei, Mystery, Psychological, Romance, Supernatural

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 336

Tóm tắt:

Có một quán trọ mà bạn có thể tìm lại những thứ cứ ngỡ rằng đã đánh mất mãi mãi...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

15/01/2017

Chapter 7

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

15/01/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017
Top