Usotsuki Boyfriend
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Usotsuki Boyfriend

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 03-04,2015

Ngày cập nhật: 05-08,2018 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 466

Tóm tắt:

Truyện về một chàng 17 tuổi làm một công việc gọi là Breaking House (vào đọc để biết thêm thông tin), với sự đồng hành của người anh đứng đầu và cậu em brocom :'>

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

05/08/2018

Chapter 13

07/07/2018

Chapter 12

28/02/2018

Chapter 11

03/04/2015

Chapter 10

23/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/06/2014

Chapter 2

06/07/2014

Chapter 3

13/07/2014

Chapter 4

19/07/2014

Chapter 5

21/07/2014

Chapter 6.1

29/07/2014

Chapter 6.2

01/08/2014

Chapter 7

09/08/2014

Chapter 8

14/08/2014

Chapter 9

15/02/2015

Chapter 10

23/02/2015

Chapter 11

03/04/2015

Chapter 12

28/02/2018

Chapter 13

07/07/2018

Chapter 14

05/08/2018
Top