Uta No Prince-sama - Short Doujinshi Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Uta No Prince-sama - Short Doujinshi Collection

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Anime, Comedy

Ngày tạo: 08-09,2013

Ngày cập nhật: 08-09,2013 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 215

Tóm tắt:

bao gồm những short doujinshi sưu tầm được về UtaPri

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

08/09/2013

Chapter 3

08/09/2013

Chapter 2

27/08/2013

Chapter 1

25/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/08/2013

Chapter 2

27/08/2013

Chapter 3

08/09/2013

Chapter 4

08/09/2013
Top