[ UtaPri ] Can You Kill Me , Baby ?
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[ UtaPri ] Can You Kill Me , Baby ?

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 10-11,2013

Ngày cập nhật: 10-11,2013 (2 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 158

Tóm tắt:

JInguuji và Masato bị hiệu trưởng Saotome phát hiện khi đang định làm " chuyện đó " . Saotome hứa sẽ tha cho họ nếu họ đồng ý đóng một bộ phim mà đã được dự định sẵn . Vậy trong lúc luyện tập họ sẽ ra sao

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

10/11/2013

Chapter 1

10/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/11/2013

Chapter 2

10/11/2013