Uwagaki
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Uwagaki

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 01-09,2014

Ngày cập nhật: 01-09,2014 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 980

Tóm tắt:

(cập nhật sau)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20.1

01/09/2014

Chapter 20.01

31/08/2014

Chapter 20

28/08/2014

Chapter 19

27/08/2014

Chapter 18

26/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/05/2014

Chapter 2

19/06/2014

Chapter 22

10/08/2014

Chapter 3

10/08/2014

Chapter 4

12/08/2014

Chapter 5

13/08/2014

Chapter 6

14/08/2014

Chapter 7

15/08/2014

Chapter 8

18/08/2014

Chapter 9

19/08/2014

Chapter 10

20/08/2014

Chapter 11

20/08/2014

Chapter 12

21/08/2014

Chapter 13

21/08/2014

Chapter 13.5

22/08/2014

Chapter 14

22/08/2014

Chapter 15

22/08/2014

Chapter 16

23/08/2014

Chapter 17

25/08/2014

Chapter 18

26/08/2014

Chapter 19

27/08/2014

Chapter 20

28/08/2014

Chapter 20.01

31/08/2014

Chapter 20.1

01/09/2014
Top