Uzumaki Boruto
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Uzumaki Boruto

Thể Loại Truyện : Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 09-02,2018 (49 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,195

Tóm tắt:

Thằng nhóc Boruto - con của ngài Đệ Thất luôn muốn chống đối người cha của mình - Naruto lên đã làm mọi cách để gây sự chú ý đến ông già của nó. Câu chuyện li kì hấp dẫn sẽ diễn ra và đầy bất ngờ trong các chương tiếp theo.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20.1

09/02/2018

Chapter 19.2

05/02/2018

Chapter 19.1

08/01/2018

Chapter 18.2

01/12/2017

Chapter 18.1

25/11/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

27/07/2017

Chapter 1.2

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 2.1

27/07/2017

Chapter 2.2

27/07/2017

Chapter 3.1

27/07/2017

Chapter 3.2

27/07/2017

Chapter 4.1

27/07/2017

Chapter 4.2

27/07/2017

Chapter 5.1

27/07/2017

Chapter 5.2

27/07/2017

Chapter 5.5

27/07/2017

Chapter 6.1

27/07/2017

Chapter 6.2

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 7.1

27/07/2017

Chapter 7.2

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 8.2

27/07/2017

Chapter 9.1

27/07/2017

Chapter 9.2

27/07/2017

Chapter 10.1

27/07/2017

Chapter 10.2

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 11.5

27/07/2017

Chapter 11.1

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 12.2

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 13.5

27/07/2017

Chapter 13.1

27/07/2017

Chapter 13.2

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 14.2

24/08/2017

Chapter 14.5

24/08/2017

Chapter 15.1

24/08/2017

Chapter 15

24/08/2017

Chapter 15.5

29/08/2017

Chapter 16

12/11/2017
Top