Valkyrie Profile
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Valkyrie Profile

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Other

Ngày tạo: 03-11,2014

Ngày cập nhật: 03-11,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 40

Tóm tắt:

Bộ truyện dựa vào game vả Thần Thoại Bắc Âu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top