Vampire Kisses: Blood Relatives
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vampire Kisses: Blood Relatives

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Romance, Shoujo, Action, Comedy

Ngày tạo: 25-07,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 410

Tóm tắt:

Sơ lược: Lối kiến trúc cổ thứ cuối cùng tuyệt đối- cô gái Đen nhánh và bạn trai ma cà rồng của cô ấy, Alexander, nhu cầu là sự mắc khác trong nighttime của họ- chỉ mơ mộng. Nhưng sự rắc rối tối bay lượn trên chân trời khi họ khám phá Rượu bia đó. ..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/07/2015

Chapter 2

25/07/2015

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 10.5

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016
Top