Variante
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Variante

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Supernatural

Ngày tạo: 24-09,2015

Ngày cập nhật: 24-09,2015 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 604

Tóm tắt:

Truyện kể về… à mà thôi quất thử 1 chap là biết thấy hay cứ đọc tiếp nhé :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

24/09/2015

Chapter 17

21/09/2015

Chapter 16

21/09/2015

Chapter 15

21/09/2015

Chapter 14

03/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/07/2015

Chapter 2

30/07/2015

Chapter 3

30/07/2015

Chapter 4

02/08/2015

Chapter 5

04/08/2015

Chapter 6

05/08/2015

Chapter 7

10/08/2015

Chapter 8

14/08/2015

Chapter 9

16/08/2015

Chapter 10

20/08/2015

Chapter 11

24/08/2015

Chapter 12

27/08/2015

Chapter 13

31/08/2015

Chapter 14

03/09/2015

Chapter 15

21/09/2015

Chapter 16

21/09/2015

Chapter 17

21/09/2015

Chapter 18

24/09/2015
Top