Venus in love - Trái Tim Thầm Mến
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Venus in love - Trái Tim Thầm Mến

Thể Loại Truyện : Drama, Comedy

Ngày tạo: 20-11,2013

Ngày cập nhật: 20-11,2013 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,582

Tóm tắt:

Một câu truyện tình cảm nhẹ nhàng và những rung động của năm tháng sinh viên . Không quá lãng mạn cũng không lâm li bi đát , tác giả mang lại cho người đọc một cảm giác dễ chịu và thấy được giá trị của tuổi trẻ đã hay đang và sẽ tới trong mỗi chúng ta .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

20/11/2013

Chapter 30

26/09/2013

Chapter 29

19/09/2013

Chapter 28

08/09/2013

Chapter 27

27/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2012

Chapter 2

27/11/2012

Chapter 3

27/11/2012

Chapter 4

27/11/2012

Chapter 5

27/11/2012

Chapter 6

27/11/2012

Chapter 7

27/11/2012

Chapter 8

27/11/2012

Chapter 9

27/11/2012

Chapter 10

27/11/2012

Chapter 11

27/11/2012

Chapter 12

27/11/2012

Chapter 13

27/11/2012

Chapter 14

27/11/2012

Chapter 15

27/11/2012

Chapter 16

27/11/2012

Chapter 36

27/11/2012

Chapter 17

28/11/2012

Chapter 18

29/11/2012

Chapter 19

01/12/2012

Chapter 20

03/12/2012

Chapter 21

07/12/2012

Chapter 22

11/12/2012

Chapter 23

14/12/2012

Chapter 24

16/12/2012

Chapter 25.1

12/08/2013

Chapter 25.2

14/08/2013

Chapter 26

22/08/2013

Chapter 27

27/08/2013

Chapter 28

08/09/2013

Chapter 29

19/09/2013

Chapter 30

26/09/2013

Chapter 31

20/11/2013
Top